top of page

RHEMA Zending

This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share.

Evert Djababoe

HET BOUWEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

IN INDONESIE (NOORD-MOLUKKEN)

In de maand april is onze RHEMA Alumni Evert Djababoe weer naar Indonesië gegaan voor zijn bediening. Hij werd hiervoor benaderd en uitgenodigd door Pastor Naftali, die een gemeente leidt op de Noord-Molukken. In 2018 was deze voorganger dodelijk ziek en lag in het ziekenhuis, maar door gebed is hij hiervan genezen, waardoor hij Evert en zijn vrouw Nel vroeg om te komen. In 2019 zijn Evert, Nel, Henk Drenth en David Scholing naar de Noord-Molukken afgereisd en hebben daar leiderschapstrainingen gegeven, lesgegeven op een Bijbelschool en veel diensten gehouden in veel verschillende dorpen en kerken. Daarnaast werden zij regelmatig uitgenodigd om bij mensen thuis en op de kampong te komen lunchen, waar zieken op brommers en scooters werden gehaald voor gebed. We hebben daar God veel wonderen zien doen. De mensen zijn zeer open, warm en hongerig voor God, maar er is ook een duidelijk gebrek aan kennis. Er is een grote passie voor de Heer en er zijn veel mensen tot wedergeboorte geleid. 

Pastor Naftali.png

Pastor Naftali gezond en wel (staat in het midden)

DE BOODSCHAP

Evert is nu met een klein plaatselijk team (waaronder ook Pastor Naftali) door het steile, bergachtige en zeer warme gebied van de Noord-Molukken gereisd. Een bijzonderheid hierin is ook dat Evert zijn bedieningswerk heeft mogen doen in het gebied waar zijn (en Nel haar) familie oorspronkelijk vandaan komen. Evert is in Nederlands geboren en heeft daar ook in het Nederlands gesproken, dat door zijn nicht uit Jakarta vertaald werd. Ook hier bracht Evert de boodschap over de wedergeboorte en de identiteit in Christus. Velen missen goed onderwijs, veel voorgangers hebben wel een Bijbelschool diploma, maar lang niet iedereen heeft duidelijkheid in hoe het Lichaam van Christus te bouwen. Men zorgt veel voor elkaar en houdt op zondag (passievolle) diensten, maar men laat elkaar te weinig opgroeien in het geloof. Evert zijn boodschap wekte veel interesse op, omdat hij het kon laten zien vanuit Gods Woord en menig voorganger vroeg of hij spoedig weer terug wou komen. Deze voorgangers hebben toegezegd KKR-diensten te organiseren als Evert weer komt. Dit zijn diensten waarin meerdere gemeenten en hun voorgangers samenkomen, dit ook mede omdat Evert hen aanmoedigt om niet alles zelf te doen, maar meer de samenwerking met elkaar aan te gaan. 

GENEZINGEN

Door diverse redenen zijn er veel zieken in deze gebieden en door hun passie voor God staan zij snel open voor gebed. Het is geweldig om mensen te zien genezen of later te horen wat de Heer voor hen gedaan heeft. Vanuit RHEMA willen wij Evert ondersteunen in zijn bediening. De Noord-Molukken is nog een achtergesteld gebied en lange tijd genegeerd door de Indonesische overheid. Dat gaat de laatste tijd beter, de overheid steekt meer geld in de infrastructuur. Indonesië is overwegend islamitisch, maar er komen steeds meer mensen tot Jezus, ook in de overheid. Maar nog steeds krijgen veel moskeeën geld om een gebouw neer te zetten en kerken moeten het grotendeels vaak zelf voor elkaar zien te krijgen. Evert zijn bediening is belangrijk in dit proces en het zou mooi zijn als wij met elkaar hier een steentje in kunnen bijdragen. Mocht je dit op je hart krijgen, dan kun je een maandelijkse donatie sturen naar RHEMA Nederland. Mocht je hier meer informatie over willen, stuur een e-mail naar info@rhema.nl

bottom of page